اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

دلنوشته ها

دلنوشته ها و اشعار زیبای معاصر ...

دسته بندی: عاشقانه

تعداد بازدید: 802


اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

لاوکده

کاناله لاوکده کاناله متنوعکسو آهنگهاى غمگین ...

دسته بندی: عاشقانه

تعداد بازدید: 390


اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

کانال تکست

تکست خاص و شاخ و سنگین ...

دسته بندی: عاشقانه

تعداد بازدید: 332


اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

ته خط

فاز دپ عکس و تکست شاخ و وویس ...

دسته بندی: عاشقانه

تعداد بازدید: 330


اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

یاکاموز

شعر و متن عاشقانه ...

دسته بندی: عاشقانه

تعداد بازدید: 233


اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

Dastankade

داستان های عاشقانه اجتماعی و اموزنده ...

دسته بندی: عاشقانه

تعداد بازدید: 194


اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

♡ما دوتا♡

جمعمون جمع ِ ...

دسته بندی: عاشقانه

تعداد بازدید: 150


اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

غمکده

شعر های عاشقانه، عارفانه، مفهومی، سخنان بزرگان، خواننده گان‌ ...

دسته بندی: عاشقانه

تعداد بازدید: 148


اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

دخترونه های من

بهترین مطالب روز ...

دسته بندی: عاشقانه

تعداد بازدید: 138


اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

عشق بی همتا

بهترین کانال براے عاشقان دل و شکست عشق و ... اوقات تنهایی در ...

دسته بندی: عاشقانه

تعداد بازدید: 128اینستلگرام InsTelegram

دسته بندی کانال های تلگرام و صفحات اینستاگرام

تمام حقوق این وب سایت برای شرکت آدلیم محفوظ است - CopyRight 2016© Instagram / Telegram
قوانین و مقررات، راهنمای ثبت کانال تلگرام و یا صفحه اینستاگرام را در اینستلگرام مطالعه کنید