اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram اینستلگرام | اینستاگرام + تلگرام | InsTelegram | Instagram + Telegram

مرجع مهندسان تاسیسات و مکانیک

این کانال شامل فایل های فنی ِکتاب ها و نرم افزارهای فنی مرتبط به مهندسان مکانیک واعضای نظام مهندس میباشد

دسته بندی: علمی

مشاهده این کانال تلگرام

تعداد بازدید: 334
دسته بندی کانال های تلگرام و صفحات اینستاگرام

تمام حقوق این وب سایت برای شرکت آدلیم محفوظ است - CopyRight 2016© Instagram / Telegram
قوانین و مقررات، راهنمای ثبت کانال تلگرام و یا صفحه اینستاگرام را در اینستلگرام مطالعه کنید